• de
  • en

 Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych

 

Następuje w drodze → decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu. W praktyce wyłączanie z produkcji gruntów rolnych staje się często pierwszym krokiem do inwestycji budowlanych na nowych, niezurbanizowanych terenach (→ ochrona gruntów rolnych i leśnych, → suburbanizacja).