Wspieranie rozwoju regionalnego

 

Terytorialnie ukierunkowany zespół działań Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i → ochrony środowiska, prowadzonych we współpracy z → jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi (→ obszar wsparcia).