Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

 

Obiekt o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2. Ustawa z 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wymagała zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ze względu na lokalizację. W przypadku obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, wymagane było również, aby planowana lokalizacja nie była sprzeczna z → planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Ustawa ta utraciła moc zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku.