• en
  • de

 Samorząd terytorialny

 

Wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), powstały z mocy prawa związek regionalnego lub lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. → Jednostkami samorządu terytorialnego są → gminy, → powiaty i → województwa.