• de
  • en

 Program

 

Spis działań mających służyć realizacji → celów publicznych (→ inwestycja celu publicznego, → zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych) w zakresie → gospodarki przestrzennej, również spis obiektów lub pomieszczeń służących określonym potrzebom użytkowym.