• de
  • en

 Prawo miejscowe

 

Przepisy prawne powszechnie obowiązujące, wydawane przez organy → jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe organy → administracji publicznej rządowej na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Jedynym aktem prawa miejscowego w kontekście → planowania przestrzennego jest → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.