Pozwolenie na budowę

 

→ Decyzja administracyjna umożliwiająca rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.