• en
  • de

 Powiat

 

Ponadgminna → jednostka samorządu terytorialnego. Na poziomie powiatu kompetencje w zakresie planowania przestrzennego są bardzo ograniczone; nie powstają dokumenty o charakterze wiążącym. Wyróżnia się powiaty ziemskie, które skupiają od kilku do kilkunastu → gmin oraz powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu), czyli większe miasta wykonujące zadania powiatu.