• en
  • de

 Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego

 

Część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa określająca zasady organizacji struktury przestrzennej → obszaru metropolitalnego (→ aglomeracja miejska).