Park krajobrazowy

 

Obszar objęty ochroną przyrody ze względu na wartość środowiska: naturalne, historyczne i kulturowe.