Obszar ograniczonego użytkowania

 

Obszar, na którym wprowadzono ograniczenia w zakresie korzystania z terenu oraz wymagań technicznych dotyczących budynków (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).