• de
  • en

 Obszar metropolitalny

 

Obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia (→ aglomeracja miejska), ustalony w → koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dla obszaru metropolitalnego opracowuje się → plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część → planu zagospodarowania przestrzennego województwa.