Miejska Pracownia Urbanistyczna

 

Jednostka budżetowa miasta powołana przez radę miejską. Jej głównym zadaniem jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania przestrzennego. Głównymi zadaniami są: → sporządzanie → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistyczno-architektonicznych oraz innych opracowań związanych z → gospodarką przestrzenną.