• de
  • en

 Marszałek województwa

 

Przewodniczący → zarządu województwa, organ administracji → samorządu terytorialnego → województwa. Kierownik → urzędu marszałkowskiego i zwierzchnik służbowy jego pracowników, a także kierownik wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Wybierany przez sejmik → województwa z grona radnych. Marszałek województwa jest odpowiedzialny za opracowanie → projektu → planu zagospodarowania przestrzennego województwa i przebieg procedury → sporządzenia planu