• en
  • de

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

 

Akt planistyczny sporządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjmowany przez rada ministrów, określający zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele i kierunki polityki przestrzennej państwa. Koncepcja staje się aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym wyłącznie w zakresie ustalenia podstaw sporządzania → programów służących realizacji → inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. Ponadto stanowi podstawę do → sporządzania → planów zagospodarowania przestrzennego województwa.