• de
  • en

 Inwestycja celu publicznego

 

To działanie o znaczeniu lokalnym, wojewódzkim lub krajowym stanowiące realizację → celów publicznych. Warunkiem realizacji inwestycji wpisanych w → programie jest zwykle ich wprowadzenie do → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.