Działka budowlana

 

Część nieruchomości gruntowej, wyodrębnionej w wyniku geodezyjnego podziału lub → scalenia i podziału, z przeznaczeniem jej na cele budowlane, tj. na posadowienie budynku.